SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Việt Nam vẫn đang khai thác dầu khí bình thường (18/06/2014)

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập đã thông báo trước các hãng thông tấn trong nước và quốc tế về việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn hoạt động thăm dò, khai thác bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại cuộc họp báo quốc tế do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào ngày 16/6/2014. Đồng thời, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đưa ra những dẫn chứng xác đáng về quá trình khai thác dầu khí bình thường của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hơn 40 năm qua ở khu vực này. Trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các công ty dầu khí quốc tế sẽ tiếp tục hoạt động bình thường khai thác thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập

Trong hơn 40 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai bình thường các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, trong đó có khu vực Hoàng Sa và các vùng phụ cận. Tập đoàn cũng đã, đang và sẽ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế để thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đến nay, Tập đoàn đã ký kết hơn 100 hợp đồng khai thác dầu khí, trong đó 61 hợp đồng dầu khí vẫn đang có hiệu lực. Khối lượng công tác thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam đã đạt trên 500.000 cây số tuyến địa chấn 2D, trên 50.000 cây số tuyến địa chấn 3D và 900 giếng khoan các loại. Tất cả các hoạt động dầu khí này đều nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.


Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Giai đoạn trước 1975: Ngay từ năm 1969 - 1970, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã khảo sát trên 12.000 cây số tuyến địa chấn 2D kết hợp với khảo sát từ và trọng lượng hàng không trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam do công ty của Mỹ thực hiện. Trong 2 năm 1973 - 1974, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiếp tục hợp tác với hai công ty của Mỹ là công ty Western Geophysical và Geophysical Services Inc khảo sát địa chấn 2D, dự án 2D bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên 13.400 cây số tuyến địa chấn 2D và dự án dọc bờ biển miền Trung Việt Nam với 5.400 cây số tuyến địa chấn 2D.

Giai đoạn 1975 - 1996: Quốc hội đã phê chuẩn việc Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Thời gian vào năm 1983 – 1985, Tổng công ty dầu khí quốc gia Việt Nam là tiền thân của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay đã thực hiện đề án khảo sát ở vùng biển dọc miền Trung Việt Nam, đã sử dụng tàu Malugin của Liên Xô trước đây cùng Công ty NOPEC của Na uy thu nổ các tuyến địa chấn, khảo sát từ vĩ tuyến 10-15 độ, bao gồm cả khu vực Hoàng Sa và vùng lân cận. Năm 1993, Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Paris VI của Pháp đã sử dụng tàu Atalante (Pháp) đã thực hiện chương trình khảo sát “Ponaga” đo trọng lực, từ và thu nổ địa chấn nông kết hợp lấy mẫu tầng nông ở vùng biển Hoàng Sa, miền Trung và Đông Nam Việt Nam.

Từ năm 1996 đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các công ty dầu khí quốc tế hoạt động trong phạm vi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, hoàn toàn tuân thủ UNCLOS 1982. Liên tục từ năm 2007 đến nay, Tập đoàn thực hiện nhiều dự án khảo sát địa chấn 2D toàn thềm lục địa Việt Nam do Công ty TGS-OPEC của Na uy thực hiện và khảo sát địa chấn 2D Đông Phú Khánh do Công ty PGS của Sigapore. Các khảo sát năm 2007, 2010, 2012 tại khu vực Hoàng Sa và khu vực lân cận và gần đây nhất là vào tháng 4-2014, PVN đã cùng với Công ty của Mỹ hoàn thành toàn bộ hợp tác hơn 5.000 cây số tuyến đại chấn 3D tại Nam Hoàng Sa.

Song song với các công tác ngoại thực địa, Tập đoàn Dầu khí Việt Namcũng thực hiện nhiều nghiên cứu đánh giá tiềm năng dầu khí ở Hoàng Sa, Trường Sa, bãi Tư chính Vũng Mây. Đã có nhiều công trình, báo cáo nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về đánh giá tốt địa chất, tiềm năng dầu khí toàn thể trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã được trình bày tại các diễn đàn quốc tế và được thừa nhận, đánh giá cao. Tập đoàn đã và đang triển khai bình thường các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa và các vùng lân cận. Trong thời gian tới, Tập đoàn cùng các công ty dầu khí quốc tế sẽ tiếp tục hoạt động bình thường khai thác thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam như đã làm trong 40 năm qua.