SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Xuất bán xăng E5 từ kho xăng dầu Dung Quất như thế nào? (06/08/2014)

Trước khi đưa xăng E5 vào xe bồn để vận chuyển đến các cửa hàng xăng dầu, hỗn hợp xăng gốc khoáng RON 92 đã được phối trộn ngay trong đường ống với ethanol 100% để tạo ra xăng E5.

Kho xăng dầu Dung Quất hiện do Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) quản lý, nằm cách Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chừng 5km (tính theo đường ống). Kho có hệ thống 5 bể chứa: Một bể 4.000m3 chứa dầu DO, bể 2.000m3 chứa xăng RON 92, bể 1.000m3 chứa xăng E5 RON 92, bể 200m3 chứa cồn ethanol 100% và bể 50m3 (dự phòng).

Anh Nguyễn Xuân Toàn, công nhân vận hành cho biết: Kho có 2 cần bơm xăng E5. Xăng E5 được phối trộn ngay trong đường ống với tỉ lệ 95% RON 92 và 5% ethanol. Việc phối trộn được kết nối với máy tính và được bơm bởi hệ thống máy bơm công suất lớn.

Mỗi xe bồn chỉ cần 2 người thực hiện việc bơm xăng. Một người đưa cần bơm vào miệng xe bồn và trực bơm. Người thứ hai sẽ lựa chọn số lượng xăng E5 đưa vào xe bồn tùy vào thể tích chứa của xe. Ghi lại các thông số vào sổ để báo cáo kho và thanh toán với khách hàng.

Khu bồn bể chứa xăng RON 92 và dầu DO

Xe bồn vào tiếp nhận xăng

Cần bơm xăng E5

Công nhân đang chọn khối lượng xăng bơm vào xe bồn

Anh Nguyễn Xuân Toàn kiểm tra hệ thống máy bơm xăng E5

Hệ thống máy bơm kết nối giữa bể chứa xăng dầu và khu xuất bán sản phẩm

Kho xăng dầu Dung Quất nhìn từ trên cao