SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Yêu cầu báo giá gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật” (28/05/2021)

PV Power TSC thông báo về việc

Yêu cầu báo giá Gói thầu ”Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật” của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổngcông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàngcạnh tranh rút gọn(nộp báo giá) cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. 3. Loại hợp đồng:Trọn gói.
  4. Đính kèm: Yêu cầu báo giá.

ycbg