SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Các ông lớn PVN, EVN công khai giá mua điện, xăng dầu (20/02/2017)Thực hiện nhiệm vụ định kỳ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, Cục Điều tiết Điện lực ngày 13/2/2016 ban hành văn bản số 123/ĐTDDL-GP công bố giá mua điện bình quân.

Cụ thể, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá mua điện bình quân tháng 12/2016 là 1.178,99 đồng/kWh. Các thông số đầu vào cơ bản của Quý 4/2016 bao gồm giá bán than cho sản xuất điện (Than cám chủng loại 1); Giá khí; Giá dầu vùng 1 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, giá bán than cho sản xuất điện, cụ thể, tại ngày 01/01/2017: Than cám 4b.1 có giá là 1.900.000 đồng/tấn; Tham cám 5a.1 có giá là 1.700.000 đồng/tấn; Than cám 5b.1 có giá là 1.510.000 đồng/tấn; Than cám 6a.1 có giá là 1.430.000 đồng/tấn; Than cám 6b.1 có giá là 1.260.000 đồng/tấn.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tại ngày 01/01/2017: Khí Cửu Long và khí Côn Sơn trên bao tiêu là 5,04 USD/trBTU; Khí Cà Mau mua tại mỏ (bình quân tháng 12/2016) là 3,70 USD/trBTU.

Còn theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: giá dầu DO (0,05S) có giá 13.430 đồng/lít; Giá dầu FO N02B là 11.030 đồng/kg.

Cũng theo báo cáo của Tập đoản Điện lực Việt Nam, cơ cấu sản lượng điện mua từ các nhà máy điện Quý 4/2016 bao gồm thủy điện 25,94%; nhiệt điện than 40,04%; nhiệt điện khí 30,70%; nhiệt điện dầu 0,00%; nhập khẩu 3,08%; năng lượng khác 0,25%.

Theo: Doanh nghiệp Việt Nam và Thời Báo Kinh Doanh