SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Cán bộ, đảng viên PV Power học tập Nghị quyết TW 8 (khóa XI) tại khu vực Hà Nội. (19/03/2014)

Ngày 14/03/2014, tại HàNội, gần 200 cán bộ, đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộtại Hà Nội và khu vực phía Bắc đã tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8(khóa XI). Đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, đồngchí Hà Đức Thu, Thành viên Hội đồng Thành viên,  đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty cùng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 8 (khóa XI) cùng tình hình thời sự trong nước và quốc tế được PGS.TS Đoàn Thế Hanh, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt đến Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Hinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 ( khóa XI) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Tổng Công ty, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014.

 Trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng Công ty đã trao tặng Giấy khen năm 2013 của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Tổng Công ty cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đây là Hội nghị thứ ba triển khai học tập Nghị quyết TW 8 (khóa XI) của Đảng bộ Tổng Công ty. Về cơ bản, Đảng ủy Tổng Công ty đã hoàn thành việc học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XI)./.