SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại Vietsovpetro (01/04/2014)

Chiều ngày 27/3, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có buổi làm việc tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực, ngoài ra còn có sự tham gia của các Thành viên HĐTV Tập đoàn, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các Phòng, Ban chuyên môn.

 

 

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Phùng Đình Thực (giữa) làm việc tại Vietsovpetro

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp 43 Hội đồng Vietsovpetro, trong tháng 1 Vietsovpetro đã soạn thảo và trình hai phía kế hoạch chi tiết các biện pháp tổ chức, kỹ thuật trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Vietsovpetro.

 

Qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu quý I/2014 của Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch, đảm bảo đúng (hoặc vượt) tiến độ như lĩnh vực khai thác dầu, cung cấp khí vào bờ, khoan thăm dò, khoan khai thác, doanh thu bán dầu, nộp ngân sách nhà nước...

 

Để hoàn thành kế hoạch trong quý II/2014 và của cả năm, Vietsovpetro đã đề ra giải pháp lớn đảm bảo thực hiện kế hoạch: tập trung nguồn lực đảm bảo thực hiện an toàn việc tháo dỡ tàu chứa Ba Vì ra khỏi vị trí UBN-3 mỏ Rồng và lắp đặt thay thế bằng tàu chứa Chí Linh theo tiến độ nhằm hạn chế mức thấp nhất lượng dầu không khai thác được trong thời gian triển khai công việc; tranh thu tiết kiệm thời tiết, tiến hành công tác lắp đặt và đóng cọc chân đế giàn BK-16 ngoài biển; tiến hành công tác vỡ vỉa thủy lực theo kế hoạch; lắp đặt các tuyến cáp ngầm, các trạm biến áp...

 

 

Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa báo cáo kết quả SXKD quý I/2014

 

Đối với giải pháp thực hiện cả năm 2014, Vietsovpetro đề ra các kế hoạch: tập trung mọi năng lực và trí tuệ, đảm bảo thực hiện một cách tốt nhất chương trình thăm dò và kế hoạch gia tăng trữ lượng, đảm bảo nguồn tài nguyên dầu khí để mở rộng vùng hoạt động; thực hiện các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp trong lĩnh vực khai thác để nâng cao hệ số thu hồi dầu; đảm bảo vận hành an toàn các công trình và hệ thống công nghệ ngoài biển, các phương tiện nổi cũng như các công trình sản xuất trên bờ...

 

Triển khai thực hiện chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ “về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014”, Vietsovpetro đã xây dựng và ban hành chương trình hành động với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của xí nghiệp.

 

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu trong năm 2014, kế hoạch gia tăng trữ lượng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác, Vietsovpetro xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: nâng cao năng suất lao động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2014; hoàn thiện cơ chế tài chính, quản lý vốn linh hoạt, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển...

 

Căn cứ vào chương trình hành động của Vietsovpetro, các đơn vị cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện và đặc thù riêng của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, hàng tháng phải báo cáo kiểm điểm việc thực hiện tại các cuộc họp giao ban.

 

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Phùng Đình Thực đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro trong quý I/2014. Qua đó, Chủ tịch mong muốn Vietsovpetro tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2014.