SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập và làm theo gương Bác (24/06/2013)

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng bộTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  
 

Với mục đích, yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được của đơn vị được vinh dự chỉ đạo điểm trước đây và nhất là thực hiện phương châm: Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng.

 

Nét mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo là cụ thể hóa các chuyên đề năm 2012 và 2013 của Trung ương phù hợp điều kiện tình hình thực tiễn của Tập đoàn; lựa chọn vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Trong hai năm qua, Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc, các đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và các đơn vị. Các báo, tạp chí, trang tin điện tử, bản tin nội bộ trong Tập đoàn đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải hàng nghìn tin, bài với nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đã tạo sức lan tỏa tới đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong ngành.

 

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27-11-1961 - 27-11-2011) với chủ đề "50 năm Ngành Dầu khí thực hiện mong ước của Bác Hồ", kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2011). Tập đoàn đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (các năm 2011, 2012 và 2013) gắn với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong năm. Cấp ủy và các đoàn thể trực thuộc tổ chức tốt sinh hoạt truyền thống, về nguồn tại các địa danh gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tập đoàn phối hợp với Báo Nhân Dân phát động Cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (từ ngày 1-5-2011); hằng năm đã có gần 1.000 bài viết của các tập thể và người lao động trong và ngoài ngành Dầu khí gửi về Ban tổ chức cuộc thi, nhiều bài được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân phản ánh các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Ngày 12-5 vừa qua đã tiến hành lễ tổng kết và trao giải, tạo ấn tượng tốt trong công chúng. Tập đoàn duy trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu, ca múa nhạc đặc biệt với tên gọi "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trong chương trình, các nội dung, kết quả tiêu biểu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên được giới thiệu, biểu dương với nhiều hình thức và nội dung ngày càng thiết thực, hấp dẫn. Phối hợp với tỉnh Cà Mau khánh thành khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau.

 

Kế thừa kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua việc xây dựng, thực hiện Văn hóa Dầu khí: "Quyết liệt, chuyên nghiệp, nhân ái" phù hợp với tinh thần: "Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời" và phương châm "Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển" đã thực hiện trong năm 2011. Sang năm 2012, với chủ trương tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đoàn thể tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn đạo đức phù hợp điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam là: Đoàn kết-Kỷ cương, Chất lượng-Hiệu quả, An toàn-Chắc chắn, Nhân ái-Trách nhiệm, vì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, vì Tổ quốc Việt Nam phồn vinh.

 

Với phương châm, đảng viên nêu gương trước quần chúng; cán bộ lãnh đạo nêu gương trước nhân viên, cán bộ cấp dưới; người đứng đầu nêu gương trước toàn thể đơn vị. Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, từ người đứng đầu Tập đoàn đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các đơn vị thành viên đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, trong thực hiện những điều đảng viên không được làm cũng như kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từng đồng chí cán bộ, lãnh đạo đều tự giác xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt, công tác hằng ngày gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; mặt khác, chủ động cập nhật, bổ sung hoàn thiện các nội dung nêu gương phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là gắn với thực hiện các chủ đề công tác hằng năm. Đồng thời trong quá trình công tác, các đồng chí được cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và giúp đỡ thực hiện bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

 

Trong hai năm (2011 và 2012), Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổng doanh thu của tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đạt 1.449 nghìn tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 150,4 nghìn tỷ đồng (năm 2012 chiếm 82% tổng lợi nhuận toàn khối Doanh nghiệp T.Ư); nộp ngân sách đạt 347,8 nghìn tỷ đồng, vượt 110,56 nghìn tỷ đồng (tương đương 5,39 tỷ USD; năm 2012 chiếm 70% tổng số nộp ngân sách nhà nước của tất cả các đơn vị trong Khối DNTƯ gộp lại)... Tập đoàn đã giữ vững vị trí trụ cột của nền kinh tế đất nước, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ biên giới quốc gia trên biển.

 

Đặc biệt, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Tập đoàn đã quyết liệt đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổ chức thi đua trên các công trường, dự án trọng điểm... tất cả vì mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Kết quả năm 2011 đã tiết kiệm chi phí hơn 4,2 nghìn tỷ đồng và là đơn vị thực hiện tốt nhất Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; năm 2012 tiết giảm chi phí 5.104 tỷ/3.715 tỷ đồng cam kết... Trong hai năm, Tập đoàn đã "Về đích trước" từ 2 đến 3 tháng kế hoạch chỉ tiêu tài chính và một số chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu khác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Tập đoàn đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trong đó tập trung vào kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từ Tập đoàn đến các đơn vị, đoàn thể trực thuộc. Qua kiểm điểm nhìn chung không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tại Tập đoàn.

 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn tồn tại những hạn chế thiếu sót sau. Sự đồng bộ, thống nhất triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội còn hạn chế. Cá biệt có cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu nhận thức thiếu đầy đủ, chưa thật sự gương mẫu, nêu gương, thậm chí còn vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

 - Tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở một số đơn vị còn hạn chế, còn tư duy trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên do đặc thù doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật rất cao nên ít nhiều có tác động, ảnh hưởng.

 
- Số lượng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Tập đoàn. Chưa xây dựng được các mô hình thật sự tiêu biểu để nhân diện. Nguyên nhân một phần do ý thức chủ quan của cán bộ, đảng viên, một phần do thiếu vận động, giám sát của các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể.

 
Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Tập đoàn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, bước đầu trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tập đoàn. Cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức của Bác và từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 
Nét sáng tạo trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, hai năm qua là Tập đoàn đã cụ thể hóa các chuyên đề hằng năm của Trung ương phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của Tập đoàn lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện những điều đảng viên không được làm; gắn việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thông qua việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân cả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng. Từ những kết quả đạt được đã góp phần giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn.