SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào hàng gói thầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu về vận hành bảo dưỡng… (03/07/2017)

Tiếp theo thông báo ngày 19/6/2017 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu, PV Power thông báo thêm về gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào hàng gói thầu nêu trên là trước 9h00 ngày 10/07/2017. Cụ thể như sau:

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu về vận hành bảo dưỡng, phân tích đánh giá, chuẩn đoán xử lý bất thường và sự cố hệ thống SFC/SEE cho cán bộ kỹ thuật của NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Cà Mau 1&2 năm 2017;

  – Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh rút gọn được phát miễn phí từ ngày 22/06/2017 đến 8h30 ngày 10/07/2017, mời các đơn vị có khả năng và quan tâm xin liên hệ địa chỉ email như sau: nguyenthithuhang1@pvpower.vn

– Báo giá cạnh tranh xin gửi đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 9h00 ngày 10/07/2017.

  Trân trọng./.