SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua sắm thiết bị mạng, bảo mật (13/05/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu mua sắm theo danh mục như sau:

( Thời gian cung cấp hàng hóa, lắp đặt: 04 tháng)

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá, hồ sơ giới thiệu đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenthanhphuong@pvpower.vn trước 09h00 ngày 22/05/2020.