SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ PV Power lần thứ 10, khóa I (28/01/2013)

Ngày 26/11/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa I.Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe các báo cáo về kết quả công tác Đảng và công tác sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay, báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân lãnh đạo PV Power theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị xã hội Tổng Công ty và Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hànhkiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thểvà cá nhân lãnh đạo PV Power theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;đồng thờiđề nghịBan Chấp hành Đảng bộ PV Power quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2013 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị đã thống nhất cao với các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012: hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện. Kiểm soát các mục tiêu, tiến độ các dự án của Tổng Công ty;Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) tại các Đảng bộ,Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PV Power; Tổng kết công tác năm 2012, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2013; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012; Thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên năm 2012. Lãnh đạo việc kiểm điểm phê bình, đánh giá lãnh đạo quản lý gắn với đánh giá, phân loại cán bộ cuối năm 2012. Xây dựng chương trình công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2013./.

Ngô Hồng Vân