SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cho thuê kho lưu trữ, bảo quản tài liệu PV Power giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020 (03/07/2019)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cho thuê kho lưu trữ, bảo quản tài liệu PV Power giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020 với nội dung như sau:

1.     Tên công việc: Thuê kho lưu trữ, bảo quản tài liệu cho PV Power giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020.

2.     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT và chưa bào gồm các chi phí liên quan trong tòa nhà: 403.920.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm lẻ ba triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nguồn sản xuất kinh doanh 2020.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Viện Dầu khí Việt Nam.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 07 năm 2019.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện: 17 tháng kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng.

Trân trọng./.