SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP THAN NHẬP KHẨU CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 (28/02/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp than nhập khẩu cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, cụ thể như sau:

  1. Tên kế hoạch mua sắm: Lựa chọn đơn vị cung cấp than nhập khẩu cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
  2. Khối lượng và chủng loại than dự kiến: Khoảng 150.000 tấn than antraxit nhập khẩu có thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của NMNĐ Vũng Áng 1 (tham khảo chủng loại than cám 5a.1 theo TCVN 8910:2015).
  3. Thời gian giao hàng: Trong tháng 3 và Quý II năm 2019.
  4. Phương án lựa chọn nhà thầu: Đánh giá hồ sơ, lựa chọn danh sách ngắn nhà thầu.
  5. Thời gian nhận thư quan tâm: từ 08h00’ ngày 01/3/2019 đến trước 17h00’ ngày 12/3/2019 (trong giờ hành chính);

Địa chỉ nhận thư quan tâm: Ban Kinh tế Kế hoạch – PV Power. Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí – số 167 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: (024) 2221 0288, Fax: (024) 2221 0388.