SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị quảng cáo thương hiệu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (13/07/2018)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị quảng cáo thương hiệu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trên Trang tin Tieudungplus.vn:

  1. Tên công việc: Quảng cáo thương hiệu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trên Trang tin Tieudungplus.vn.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 220.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần truyền thông E.Life Việt Nam.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 7 năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  5. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.