SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thiết kế cải tạo văn phòng làm việc cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (16/09/2020)

1.     Tên công việc: Thuê đơn vị thiết kế cải tạo văn phòng làm việc tại tầng 7 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2.     Tổng chi phí bao gồm VAT: 228.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng./.)

3.     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4.     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Cổ phần Xây dựng và Thương mại G7.

5.     Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9 năm 2020.

6.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)