SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LUẬT HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH M&A (24/12/2020)

     Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn luật hỗ trợ quá trình M&A (mua bán, sáp nhập) đối với Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Giá gói thầu (chưa bao gồm thuế VAT 10%): 351.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt triệu đồng.

Nguồn chi phí: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power năm 2020/2021.

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty luật TNHH Vina Legal.

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn luật hỗ trợ quá trình M&A (mua bán, sáp nhập) đối với Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/5/2021.