SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN (09/09/2020)

 

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị quyền mua cổ phần phát hành thêm của PV Power tại NCC
  • Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 120.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng./.

  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị quyền mua cổ phần phát hành thêm của PV Power tại NCC.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 9/2020.