SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ LẠI XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (29/04/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

2. Giá gói thầu: 20,000 USD (chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan) quy đổi tương đương 460.300.000 VNĐ (tạm tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại ngày 12/04/2022: 23,015 VNĐ/USD)

Bằng chữ: Hai mươi nghìn đô la Mỹ

3. Nguồn vốn: nguồn dự phòng Chi phí SXKD của Cơ quan Tổng công ty năm 2022.

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) cho Mizuho Bank, Ltd., Địa chỉ: 12 Marina View, Asia Square Tower 2, Singapore 018961.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 04/2022.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2022.