SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM LẦN ĐẦU (23/12/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2. Giá gói thầu: 40,000 USD chưa bao gồm các loại thuế phí liên quan quy đổi tương đương 928.800.000 VNĐ (theo tỷ giá bán ra 23.220 VNĐ/USD của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ngày 21/12/2020)

Bằng chữ: Bốn mươi ngàn đô la Mỹ.

3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Tổng công ty năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Fitch Ratings Ltd.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 12/2020.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2021.
Cán bộ liên hệ: Phan Lan Anh

+ Email: phanlananh@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6553