SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (18/08/2018)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tư vấn xác định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại PV Power BacKan và tư vấn thoái vốn của PV Power tại PV Power BacKan:

 1. Tên công việc: thuê tư vấn xác định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại PV Power BacKan và tư vấn thoái vốn của PV Power tại PV Power BacKan.
 2. Giá trị gói thầu đã bao gồm 10% thuế VAT: 177.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn), trong đó:
 • Chi phí cho dịch vụ tư vấn xác định giá trị cổ phần của PV Power tại PV Power BacKan (bao gồm VAT): 100.000.000 đồng;
 • Chi phí cho dịch vụ tư vấn thoái vốn (bao gồm VAT): 77.000.000 đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
 2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện:
 • Đối với tư vấn xác định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại PV Power BacKan: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC);
 • Đối với tư vấn thoái vốn của PV Power tại PV Power BacKan: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI.
 1. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý III năm 2018.
 2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 3. Thời gian thực hiện:
 • Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại PV Power BacKan: 15 ngày kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng;
 • Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thoái vốn của PV Power tại PV Power BacKan: kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng cho đến khi PSI hoàn tất việc thoái vốn của PV Power tại PV Power BacKan.