SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức hội thảo (09/12/2020)

Bên Mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

​-    Tên gói thầu: Tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp”.

–     Giá gói thầu đã bao gồm 10% thuế GTGT: 176.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

–     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

–     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH một thành viên du thuyền Bảo Ngọc.

–     Thời gian bắt đầu lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12 năm 2020.

–      Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

–     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tổ chức hội thảo là 02 ngày