CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (29/12/2020)

-     Tên công việc: Thuê đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán dự án xây dựng cơ bản dở dang đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

-     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam

-     Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 160.000.000đ .

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

-     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-     Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021.