SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW tại “Diễn đàn Kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021” (26/11/2021)

  • Tên công việc: Quảng bá hình ảnh mã cổ phiếu POW tại “Diễn đàn Kinh doanh và Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021”;
  • Thời gian tổ chức : dự kiến tháng 12/2021.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần PHC Media
  • Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 165.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng./.

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết quý 1/2022.