SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Quảng bá thương hiệu PV Power bằng hình thức thuê biển quảng cáo tấm lớn” (07/08/2020)

  1. Tên gói thầu: “Quảng bá thương hiệu PV Power bằng hình thức thuê biển quảng cáo tấm lớn”.
  2. Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty CP Quảng cáo và hội chợ quốc tế Hà Nội (HADIFA).
  3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT):  2.612.500.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng)

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ Quý III/2020 đến Quý III/2021.