SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị quảng cáo thương hiệu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trên kênh phát thanh VOV giao thông” (11/07/2020)

  1. Tên gói thầu: “Thuê đơn vị quảng cáo thương hiệu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trên kênh phát thanh VOV giao thông”.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.
  3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT):  4.455.000.000 đồng

Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020.