SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khối dịch vụ dầu khí tăng trưởng cao (14/08/2014)

Ngày 13-8-2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức họp với các đơn vị dịch vụ trong ngành, các công ty điều hành chung (JOC) tại phía Nam về tình hình thực hiện công tác dịch vụ 7 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2014 và công tác đấu thầu. Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng chủ trì.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị dịch vụ dầu khí đạt 139,2 nghìn tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch 7 tháng đầu năm và 63% kế hoạch cả năm 2014, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 32,1% tổng doanh thu toàn PVN.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại cuộc họp

Về khối dịch vụ kỹ thuật, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm cho các công ty và nhà thầu dầu khí. PTSC đã duy trì tốt hoạt động của đội tàu, đảm bảo công tác SXKD an toàn và hiệu quả.

Các giàn khoan của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) và các giàn khoan hợp tác với đối tác tiếp tục vận hành hiệu quả, ổn định và an toàn chương trình khoan của khách hàng. Các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và các dịch vụ khác do các đơn vị 100% vốn của PVD và các công ty cổ phần, công ty liên doanh của PVD đảm nhận tiếp tục được duy trì tốt với tiến độ và chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà thầu dầu khí.

Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) tiếp tục duy trì hiệu quả, có sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận ở mức cao so với kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện các hợp đồng với Vietsovpetro, Petechim, Lam Son JOC, PVEP và PVEP-POC để cung cấp dịch vụ dung dịch khoan và sửa giếng cho 9 giàn khoan với 25 giếng.

Về khối dịch vụ tài chính – bảo hiểm, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro và cung cấp các chương trình bảo hiểm tái tục cũng như khai thác mới được nhiều dịch vụ bảo hiểm trong và ngoài ngành. Về khối dịch vụ kinh doanh, vận chuyển dầu khí, các dịch vụ vận chuyển khí và sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị, sản xuất ống, bọc ống, cho thuê kho của PV GAS luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ của khách hàng. Dịch vụ được sử dụng chủ yếu là thiết kế, mua sắm, xây dựng lắp đặt các công trình khí, bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ vận hành, vận chuyển sản phẩm khí, bảo hiểm, kiểm định, giám định, nghiên cứu khoa học và đào tạo…

Tham dự cuộc họp là lãnh đạo đến từ các đơn vị dịch vụ trực thuộc Tập đoàn

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tăng cường sử dụng các sản phẩm trong ngành làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, phối hợp chặt chẽ với PV GAS duy trì ổn định nguồn cung cấp khí. Đồng thời PVFCCo còn phối hợp chặt chẽ với Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành, trong nước triển khai các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy, xây dựng định mức tiêu hao, đào tạo nhân lực…

Khối dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất, trong 7 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên, Người đại diện tại các JOC tạo điều kiện tối đa, ưu tiên các đơn vị trong ngành tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ trên cơ sở đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) tiếp tục cung cấp ổn định dịch vụ cho công trình của các đơn vị trong ngành như PVD, Vietsovpetro, PTSC… đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ cho các công trình mới như Deep Driller V, Ocean Quest… các dịch vụ logistics… được PETROSETCO thực hiện duy trì cung cấp với chất lượng cao cho khách hàng truyền thống trong ngành và cung cấp thêm hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu khoan.

Trong các tháng cuối năm 2014, PVN tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Đồng thời phát triển dịch vụ trong Tập đoàn theo hướng ưu tiên sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn, trong nước trên cơ sở năng lực và phù hợp với Luật Đấu thầu mới.

Cuộc họp đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến từ các đơn vị

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đánh giá cao kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2013 của các đơn vị làm dịch vụ. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong cung cấp dịch vụ, trong công tác đầu tư phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất để nâng cao năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu của các JOC, các đơn vị trong Tập đoàn đề ra.

Đối với các đơn vị sử dụng dịch vụ, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng lưu ý các đơn vị này cần có sự cảm thông, chia sẻ và hợp tác tốt để các đơn vị cung cấp dịch vụ có điều kiện thực hiện tốt hơn, đảm bảo cung cấp các dịch vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.