SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ký hợp đồng cung cấp ống thép đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (18/04/2014)

         Ngày 17/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cung cấp ống thép dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1.

         Hợp đồng thứ nhất là hợp đồng cung cấp ống thép dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 giữa Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ và Công ty cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe), tổng trị giá của hợp đồng là hơn 850 tỷ đồng và 43.572.204 USD.Thời gian giao hàng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2014, tại cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

          Hợp đồng thứ hai là hợp đồng bọc ống dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 giữa Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ và Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, tổng trị giá hợp đồng trên 1 nghìn tỷ đồng. Thời gian giao hàng từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015.

          Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn gồm 2 do PV Gas làm chủ đầu tư, gồm 2 phần thi công ngoài khơi và trên bờ. Liên danh PVC/PVC- MS giữ vai trò Tổng thầu thực hiện phần công việc trên bờ nhà máy GPP2, các trạm và các đường ống dẫn sản phẩm. Tổng trị giá gói thầu trên 441,5 triệu USD.

           Hệ thống đường ống trên bờ do liên danh PVC/PVC- MS thực hiện gồm: Đường ống dẫn khí khô từ nhà máy GPP2 đến trung tâm phân phối khí Phú Mỹ 30 km, đường kính ống 30”; đường ống dẫn Condensate từ GPP2 đến Thị Vải khoảng 25km, đường kính ống 6”; đường ống dẫn LPG từ GPP2 đến trung tâm phân phối khí Phú Mỹ khoảng 25km, đường kính ống 10”.

         Tất cả tuyến đường ống trên bờ sẽ đi song song với hệ thống đường ống hiện hữu Bạch Hổ, Nam Côn Sơn 1 và được đặt ở độ sâu phù hợp nhằm đảm bảo an toàn, chống lại các tác động từ bên ngoài. Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thu gom khí khai thác từ các mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Thiên Ưng - Mãng Cầu thuộc bể Nam Côn Sơn vận chuyển về bờ, cung cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Nam Bộ.