SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại các đơn vị PVFCCo, PV GAS và PETROSETCO (01/07/2016)

Tiếp theo hoạt động thăm và làm việc tại các đơn vị phía nam, ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2016, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn dẫn đầu đã họp và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm tại các đơn vị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).

Chiều ngày 27/6 tại Trụ sở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Đoàn công tác đã có buổi làm việc với PVFCCo về nội dung tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự đoàn công tác còn có các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, đại diện các Ban chức năng Tập đoàn. Về phía PVFCCo có đồng chí Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT PVFCCo, đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVFCCo, các đồng chí trong HĐQT, Ban TGĐ, lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị thành viên, các tổ chức chính trị, đoàn thể. Chương trình làm việc được trực tuyến đến trụ sở Tập đoàn ở đầu cầu Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo PVFCCo đã báo cáo với đoàn công tác Tập đoàn về kết quả hoạt động SXKD, triển khai các dự án trong 6 tháng đầu năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.

pvfcco hoan thanh tot ke hoach 6 thang dau nam

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc với PVFCCo

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, PVFCCo đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra về SXKD, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp, tiết kiệm chống lãng phí...

Sau đó, ban lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo PVFCCo đã cùng trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy hoạt động của PVFCCo, về giá bán, doanh thu, tình hình và giải pháp để đẩy nhanh triển khai các dự án, đẩy mạnh kinh doanh hóa chất, trong đó có sản phẩm UFC85…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu của BLĐ, CBCNV giúp PVFCCo đạt kết quả tốt SXKD trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách như hiện nay.

pvfcco hoan thanh tot ke hoach 6 thang dau nam

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng đặc biệt nhấn mạnh một số điểm đáng lưu ý để PVFCCo tiến tới hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm và phát triển ổn định trong các năm tới. Đó là việc: tối ưu hóa mô hình tổ chức, bám sát quản lý tiến độ thực hiện các dự án, tiết kiệm chi phí; cập nhật chiến lược phát triển, các mô hình tài chính trong điều kiện biến động giá của các yếu tố đầu vào và đầu ra ….

pvfcco hoan thanh tot ke hoach 6 thang dau nam

Chủ tịch HĐQT PVFCCo Lê Cự Tân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn

Thay mặt lãnh đạo PVFCCo, đồng chí Lê Cự Tân đã cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian qua và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn; đồng thời cam kết tập thể CBCNV PVFCCo sẽ đoàn kết, phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó.

Sáng ngày 28/6/2016, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) với nội dung sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm của đơn vị.

Tham dự buổi làm việc tại PV GAS cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn có Thành viên HĐTV Tập đoàn Đinh Văn Sơn và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Về phía PV GAS, đón và làm việc với đoàn có ông Lê Như Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc; lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban, các đơn vị thành viên và trực thuộc PV GAS.

Đây là buổi họp làm việc được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: trụ sở PVN (Hà Nội), trụ sở PV GAS (TP HCM) và Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.

pv gas hoan thanh vuot muc ke hoach 6 thang dau nam 2016

Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi họp làm việc, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Tổng giám đốc PV GAS nhấn mạnh: “PV GAS triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2016 trong bối cảnh có nhiều điều kiện không thuận lợi khi giá dầu, giá LPG quốc tế (CP) ở mức thấp so với kế hoạch (giá dầu, giá CP trung bình thực tế tương ứng 40 USD/thùng, 335 USD/tấn, chỉ bằng 67% giá kế hoạch), một số mỏ/lô/giàn thuộc 4 hệ thống khí hoạt động không ổn định, dừng/giảm cấp khí ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, PV GAS đã thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực cao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận”.

Cụ thể, đảm bảo vận hành an toàn và liên tục hệ thống khí, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào từ hệ thống của PV GAS làm dừng/giảm cung cấp khí, cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh, năng lượng, lương thực quốc gia.

PV GAS dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm từ 6-27%. Trong đó, nguồn khí từ bể Cửu Long được cung cấp cho các khách hàng dự kiến đạt gần 800 triệu m3 khí, vượt mức cao so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 (khoảng 136%) và tăng khoảng trên 30% so với cùng kỳ năm 2015, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận của PV GAS.

Đối với công tác tác tái cấu trúc, PV GAS đã hoàn thành theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt; hoàn thành vượt mức kế hoạch tiết kiệm, tiết giảm chi phí (dự kiến đạt 107% kế hoạch 6 tháng).

pv gas hoan thanh vuot muc ke hoach 6 thang dau nam 2016

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn cũng báo cáo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, PV GAS sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng với hiệu quả cao nhất. Song song là công tác rà soát kỹ công tác chuẩn bị, thực hiện có chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa trong các đợt dừng khí hệ thống Nam Côn Sơn, Bạch Hổ, PM3 Cà Mau dự kiến vào tháng 8 và 9/2016; đảm bảo an toàn, giảm tối đa thời gian dừng cấp khí.

PV GAS phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng khí 6 tháng còn lại và cả năm 2016 (ước đạt trên 10 tỷ m3).

Tăng cường công tác an ninh an toàn hệ thống khí; đẩy mạnh các chương trình phối hợp truyền thông; đảm bảo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV GAS an toàn, ổn định và liên tục hệ thống khí, đạt độ tin cậy cao; triển khai mạnh mẽ công tác bán lẻ LPG theo chiến lược được duyệt.

Đồng thời, PV GAS đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; đảm bảo các dự án luôn bám sát tiến độ, chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; triển khai công tác tái cấu trúc theo kế hoạch mà Tập đoàn chấp thuận giai đoạn 2016-2020; triển khai "Dự án đồng bộ và tự động hóa quy trình quản lý" (ERP); tiếp tục nâng cao phát triển khoa học và công nghệ; khuyến khích công tác sáng kiến sáng tạo.

Sau khi lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, điều hành việc thảo luận giữa các bên liên quan tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn đã phát biểu kết luận, đánh giá cao những nỗ lực của PV GAS trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong bối cảnh có nhiều khó khăn đặt ra với ngành công nghiệp khí. Đồng thời, Tổng giám đốc khẳng định chương trình thực hành tiết kiệm của PV GAS được thực hiện đạt kết quả tốt.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu các ban chuyên môn Tập đoàn phải cùng PV GAS rà soát việc chuẩn bị/tiến độ các dự án, và nhấn mạnh: “Tập đoàn ủng hộ PV GAS triển khai dự án ERP, tuy nhiên PV GAS cần rà soát kỹ lưỡng thực tế công tác, xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện thận trọng để tránh lãng phí. Trong khi chờ phê duyệt của Bộ Công Thương và Chính phủ về "Chiến lược phát triển toàn ngành cũng như Chiến lược phát triển PV GAS đến 2025 và định hướng đến 2035", PV GAS cần chuẩn bị để có thể bắt tay vào triển khai có chất lượng và nhanh chóng các kế hoạch, đặc biệt là việc phối hợp với các địa phương. Song song, đơn vị phải thực hành hiệu quả công tác tiết kiệm chống lãng phí, nghiên cứu kỹ lưỡng và có cơ sở đảm bảo các hợp tác quốc tế để phát triển thị trường khí”.

pv gas hoan thanh vuot muc ke hoach 6 thang dau nam 2016

Chủ tịch HĐQT PV Gas tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn

Chủ tịch HĐQT PV GAS, ông Lê Như Linh đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn, khẳng định quyết tâm của PV GAS tiếp tục rà soát và triển khai công tác, bám sát chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016, cũng như định hướng và kế hoạch phát triển ngành công nghiệp khí nước nhà trong thời gian tới. Ông Lê Như Linh cũng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông PV GAS năm 2016 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tại Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO), cùng tham dự buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn có Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng, lãnh đạo các Ban chuyên môn và đại diện Văn phòng Tập đoàn.

petrosetco vuot ke hoach sxkd 6 thang dau nam

Buổi làm việc của Lãnh đạo Tập đoàn tại PETROSETCO

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc PETROSETCO Vũ Tiến Dương đã báo cáo trước đoàn công tác về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Tổng công ty.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của PETROSETCO ước đạt 5.060 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận trước thuế ước đạt 131 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 239 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, doanh thu các mảng kinh doanh dịch vụ phân phối ước đạt 4.220 tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch; dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị và hậu cần ước đạt 330 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; dịch vụ đời sống ước đạt 360 tỷ đồng, vượt 1,4% kế hoạch; dịch vụ quản lý bất động sản ước đạt 150 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

petrosetco vuot ke hoach sxkd 6 thang dau nam

Tổng giám đốc PETROSETCO Vũ Tiến Dương báo cáo sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm

Tổng giám đốc PETROSETCO Vũ Tiến Dương cũng báo cáo đoàn công tác doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm vượt mức kế hoạch đề ra. Song song đó, PETROSETCO đã thực hiện tốt chỉ thị của Tập đoàn về việc thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Trong 6 tháng đầu năm đã tiết kiệm được khoảng 41,8 tỷ đồng, đạt 77% so với kế hoạch cả năm.

Trình bày về các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng tiếp theo, Tổng giám đốc Vũ Tiến Dương nhấn mạnh PETROSETCO sẽ tập trung cơ cấu lại hoạt động phân phối, tích cực tìm kiếm sản phẩm mới, thương hiệu mới, các lĩnh vực kinh doanh mới. Mảng dịch vụ cung ứng và hậu cần sẽ mở rộng ra một số loại hình dịch vụ mới, phát triển thêm dự án, công trình ngoài ngành Dầu khí. Tiếp tục tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, vươn ra ngoài ngành để bù đắp lại sự sụt giảm trong ngành đối với dịch vụ đời sống và dịch vụ bất động sản.

Song song đó, PETROSETCO tiếp tục tập trung triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 để sớm đưa vào vận hành khai thác.

petrosetco vuot ke hoach sxkd 6 thang dau nam

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và thành quả của PETROSETCO

Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động PETROSETCO đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của ngành vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị PETROSETCO tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, vươn ra thị trường ngoài ngành bằng chính sức mạnh thương hiệu và năng lực cạnh tranh của mình. Tổng giám đốc khẳng định lãnh đạo Tập đoàn sẽ theo dõi sát sao và có những chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ PETROSETCO hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong năm 2016 và tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.