SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Mời báo giá phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (16/06/2022)

 Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thực hiện gói thầu: “Mua phần mềm và dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư tại NMĐ Nhơn Trạch 1” với phạm vi công việc như sau:

 1. Cung cấp phần mềm hỗ trợ chuẩn hóa đặc tính kỹ thuật vật tư:

Yêu cầu về chức năng của phần mềm:

 • Có khả năng tích hợp với phần mềm IBM Maximo phiên bản 7.6 (CMMS) hiện có của PV Power;
 • Tích hợp sẵn tiêu chuẩn chuẩn hóa quốc tế gồm: PIDX, MESC, UNSPSC và có thể bổ sung thêm các tiêu chuẩn khác;
 • Có quy trình khai báo đầu mục vật tư mới bao gồm việc lập, duyệt và kiểm soát các trường dữ liệu phải nhập để tránh trùng lặp, đảm bảo khai báo đầy đủ đặc tính kỹ thuật, thông tin tối thiểu của vật tư theo tiêu chuẩn được lựa chọn/cài đặt;
 • Hỗ trợ phát hiện vật tư có khả năng trùng lặp khi khai báo thêm đầu mục vật tư mới;
 • Hỗ trợ tìm kiếm nhanh vật tư theo tên, thông số kỹ thuật, mô tả ngắn;
 • Hỗ trợ tìm kiếm vật tư tương tự với thông số của 01 vật tư đưa vào;
 • Có quy trình quản lý thay đổi, theo dõi lịch sử thay đổi thông tin của vật tư;
 • Số lượng bản quyền sử dụng: 10 người sử dụng.

Yêu cầu dịch vụ liên quan:

 • Cài đặt, tích hợp phần mềm vào hệ thống CMMS hiện có của PV Power.
 • Đào tạo sử dụng phần mềm và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng và cho người quản lý phần mềm (tối đa 5 ngày);
 • Hỗ trợ bảo hành, bảo trì đảm bảo hoạt động ổn định và khắc phục lỗi, hiệu chỉnh các giao diện, quy trình phần mềm được cung cấp trong 01 năm sau khi bàn giao.

2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu vật tư:

 • Thực hiện cho 4000 đầu vật tư của nhà máy điện Nhơn Trạch 1;
 • Cung cấp biểu mẫu thông tin đặc tính kỹ thuật, thông tin tối thiểu (template) cho các vật tư cần chuẩn hóa theo tiêu chuẩn;
 • Hướng dẫn, thống nhất cách thức cập nhật dữ liệu vật tư vào biểu mẫu cho nhóm nhân sự thực hiện gồm 7 người;
 • Tiếp nhận dữ liệu từ nhân sự thực hiện và cập nhật vào hệ thống CMMS;
 • Thời gian thực hiện trong 06 tháng tại NMĐ Nhơn Trạch 1.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá, hồ sơ công ty và thuyết minh giải pháp đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenhuythanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 25/06/2022.

Ghi chú: đơn vị quan tâm đề xuất chi phí và phạm công việc theo đúng nội dung được yêu cầu nêu trên. Trường hợp chào thêm dịch vụ để nghị tách riêng chi phí.