SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Mời chào giá các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa PV Power (15/08/2015)


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 1759/QĐ-DKVN ngày 28/7/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2015, PV Power có nhu cầu được cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để thực hiện công tác cổ phần hóa, bao gồm các dịch vụ tư vấn sau:

STT

Dịch vụ tư vấn

Phạm vi công việc

1.

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc chính sau:

 

-     Tư vấn các vấn đề về tài chính trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp;

-     Phân tích đánh giá để tư vấn cho doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản, công nợ, xử lý tài sản và tài chính phù hợp với các quy định hiện hành;

-     Thiết lập hệ thống biểu mẫu, chốt số liệu sổ sách tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, hướng dẫn triển khai công tác kiểm kê;

-     Kiểm định và tổng hợp kết quả kiểm kê, đối chiếu phù hợp với số liệu sổ sách theo dõi của doanh nghiệp;

-     Phối hợp xử lý tài chính theo đúng quy định trước khi chuyển đổi;

-     Định giá, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật để trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa thẩm tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành quyết định công bố giá trị doanh nghiệp.

2.

Tư vấn lập phương án cổ phần hóa

Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc chính sau:

-     Phối hợp phổ biến chế độ chính sách ưu đãi và chính sách giải quyết lao động dôi dư cho người lao động; tư vấn lập phương án giải quyết lao động dôi dư cho doanh nghiệp;

-     Hỗ trợ xây dựng phương án kinh doanh, từ đó xây dựng kế hoạch tài chính sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, tính toán và đưa ra khuyến cáo về cơ cấu tài chính và quy mô vốn phù hợp, đảm bảo việc khai thác vốn hiệu quả và cấu trúc tài chính an toàn sau khi chuyển đổi;

-     Xây dựng phương án CPH và tư vấn, góp ý xây dựng dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với mô hình công ty cổ phần;

-     Phối hợp tổ chức đại hội công nhân viên chức để thông qua phương án cổ phần hóa, phương án lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động;

-     Bảo vệ và hoán chỉnh phương án cổ phần hóa.

3

Bán đấu giá cổ phần

Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc chính sau:

-     Xây dựng bản công bố thông tin về việc đấu giá bán cổ phần lần đầu trên cơ sở các tài liệu doanh nghiệp cung cấp để Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua và ký ban hành;

-     Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật (nếu việc đấu giá được thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán);

-     Thực hiện (hoặc phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán) xây dựng quy chế đấu giá bán cổ phần và lộ trình triển khai thực hiện sau khi có sự thống nhất của Ban chỉ đạo CPH để Ban chỉ đạo (hoặc Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán) thông qua và ký ban hành;

-     Thực hiện (hoặc phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán) trong việc công bố các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá để niêm yết tại địa điểm đấu giá  và trụ sở của doanh nghiệp theo quy định;

-     Tổ chức địa điểm và tiếp nhận đơn của các nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham giá dự đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự, thu tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá;

-     Phối hợp với doanh nghiệp (và với Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán) tổ chức buổi giới thiệu về đợt phát hành nếu có yêu cầu;

-     Thực hiện (hoặc phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán) tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần; lập biên bản; thông báo kết quả đấu giá và báo cáo Ban chỉ đạo CPH và các cơ quan quản lý theo luật định;

-     Thu tiền theo kết quả đấu giá và hoàn trả lại tiền đặt cọc cho các bên tham dự đấu giá nhưng không được mua;

-     Thực hiện (hoặc phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán) chuyển toàn bộ tiền bán cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

-     Hỗ trợ tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV trong công ty và các cổ đông chiến lược;

-     Thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần;

4

Tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc chính sau:

-     Tìm kiếm và giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có đủ năng lực, đàm phán, thỏa thuận và tiến hành các thủ tục bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược theo đúng luật định.

PV Power kính đề nghị Các đơn vị tư vấn/Công ty có đủ năng lực thực hiện gửi cho chúng tôi Báo giá chi phí thực hiện cho từng công việc tư vấn kèm theo Hồ sơ năng lực của Công ty theo thông tin dưới đây:

-         Địa chỉ: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 8,9 Tòa nhà VPI, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: (04) 22210 288        - Fax: (04) 22210 388

-         Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất vào 15 giờ ngày 21/8/2015.

(mỗi công ty có thể báo giá cho một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn nêu trên)

Liên hệ và hỗ trợ giải đáp thông tin:

-         Ông Nguyễn Quốc Lựu –  Chuyên viên Ban Thương Mại Tổng Công ty;

-         Điện thoại:  098.999.5687       Email: nguyenquocluu@pv-power.vn.