SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu cải tạo văn phòng làm việc (28/09/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu cải tạo văn phòng làm việc cho PV Power TSC tại tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí , số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội với các nội dung chi tiết như sau:

1-    Diện tích cải tạo văn phòng: 385 m2

2-    Chi tiết bản vẻ mặt bằng cải tạo văn phòng.

3- Thời gian thực hiện gửi báo giá: Từ 08h00 ngày 28/9/2020 đến 09h00 ngày 30/9/2020.

Đề nghị các đơn vị nếu quan tâm đến nội dung công việc trên thì gửi đề xuất báo giá chi phí cải tạo Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 30/9/2020. 

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)