SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức các khóa học “Những vấn đề pháp lý của Hợp đồng thương mại, Kỹ năng đàm phán hợp đồng và Giải quyết tranh chấp phát sinh” cho CBCNV Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam (12/05/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức các khóa học “Những vấn đề pháp lý của Hợp đồng thương mại, Kỹ năng đàm phám hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh” cho CBCNV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

  1. Đối tượng:

CBCNV Ban Thương mại, các Ban/Văn phòng Cơ quan TCT và các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng Công ty có công việc liên quan tới việc thực hiện, ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các CBCNV chuyên tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng hoặc có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ hợp đồng.

– Số lượng học viên: 30 – 35 người/lớp. Dự kiến tổ chức 02 lớp học.

  1. Thời gian dự kiến, địa điểm:

– Thời gian dự kiến: 03 ngày/khóa học, tổ chức đào tạo vào Quý II hoặc III/2017.

– Địa điểm: Hà Nội.

  1. Nội dung chương trình đào tạo:

– Cập nhật những thay đổi của pháp luật Việt Nam về Hợp đồng;

– Kỹ năng đàm phán hợp đồng;

– Các phương thức thanh toán quốc tế;

– Kỹ năng xử lý tranh chấp về hợp đồng thương mại trong nước và hợp đồng thương mại quốc tế.

– Các bài tập tình huống và chia sẻ, kinh nghiệm thực tế của giảng viên…

  1. Yêu cầu lựa chọn Giảng viên:

– Là chuyên gia về Luật và có kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng thương mại;

– Có kinh nghiệm giảng dạy các khóa đào tạo liên quan tới Pháp luật về Hợp đồng Thương mại, kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp phát sinh cho các Tập đoàn, doanh nghiệp…

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

  1. Hình thức đào tạo: Tổng Công ty sẽ phối hợp với Đơn vị đào tạo
    tổ chức khóa học tập trung cho CBCNV Tổng Công ty.

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng Công ty trước ngày 20/5/2017./.