SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu dịch vụ cung cấp phần mềm diệt virus (04/11/2014)

Hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER) có nhu cầu mua sắm và cài đặt phần mềm diệt virus Symantec Endpoint Protection Ver.12.1 cho 180 máy tính nhằm đảm bảo an toàn thông tin, góp phần ngăn chặn virus và phần mềm độc hại xâm nhập lên phân vùng đĩa cứng cục bộ.
Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp phần mềm xin gửi báo giá về Tổng Công ty trước ngày 11/11/2014.

    Mọi thông tin xin liên hệ:
    Nguyễn Thanh Phương
    Administrative Division
    PETROVIETNAM POWER CORPORATION
    Add : 8, 9 Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, 173 Trung Kinh Str, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
    Mobile: 0989 362 692 / Tel: 04. 22210288 ext (6579) / Fax: 04.22210388
    Email: nguyenthanhphuong@pv-power.vn / Website: www.pv-power.vn