SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu khám sức khỏe cho toàn bộ CBCNV (06/05/2015)

Hiện nay Tổng Công ty Điệnlực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu khám sức khỏe cho toàn bộ CBCNV cơ quanTổng Công ty, theo danh mục khám đính kèm.

Xem chi tiết tại đây: Danh mục khám sức khỏe

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá về:

- Ban ATSKMT

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nhận và báo giá: Trước ngày 15/5/2015