SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm phim tư liệu giới thiệu về quy trình an toàn tại các Nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (26/02/2016)

          Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm phim tư liệu giới thiệu về quy trình an toàn tại các Nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:

          Thời lượng: 07 phút

          Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 03/3/2016.

          Thông tin liên hệ:

          Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

          Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

          Điện thoại: 04.22210288                            Fax: 04.22210388
          Trân trọng thông báo./.