SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm phim tư liệu, kỷ yếu và triển lãm ảnh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (12/02/2017)

Nhu cầu làm phim tư liệu, kỷ yếu và triển lãm ảnh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm phim tư liệu, Kỷ yếu và triển lãm ảnh nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty, cụ thể như sau:
1. Phim tư liệu:
- Hình thức: Phim tư liệu, thời lượng 10 phút, chất lượng full HD
- Nội dung: Giới thiệu về chặng đường 10 năm phát triển của PV Power bằng những hình ảnh lịch sử, hình ảnh lao động sản xuất kinh doanh,…
- Địa điểm quay dự kiến: Trụ sở PV Power tại Hà Nội, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng tại Hà Tĩnh, Nhà máy điện Nhơn Trạch tại Đồng Nai, Nhà máy điện Cà Mau tại Cà Mau.
2. Kỷ yếu:
- Hình thức: Sách bìa bồi, khoảng 150 trang.
- Nội dung: Giới thiệu về chặng đường 10 năm phát triển của PV Power thông qua các hình ảnh,hồi ức, lời kể của nhân vật.
- Số lượng: 800 cuốn.
3. Triển lãm ảnh:
- Hình thức: Ảnh ép gỗ kích thước 50x75 (cm), để trên giá gỗ, số lượng khoảng 60 chiếc, backdrop 8x3,5 (m), 6 standee
- Nội dung: Nội dung ảnh được lựa chọn bởi PV Power.
- Thời gian dự kiến: Từ 10/5/2017 – 17/5/2017
- Địa điểm: Sảnh tầng 1, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Ban PC&QHCC Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 14/02/2017.
Trân trọng thông báo./.