SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm quà tặng phục vụ Hội nghị (23/03/2015)

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu phục vụ Hội nghị Đảng bộ Tổng Công tyĐiện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ II, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cónhu cầu làm sản phẩm quà tặng Hội nghị. 

Số lượng dự kiến: 300 sản phẩm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 31/3/2015.
Trân trọng thông báo./.