SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU LỰA CHỌN ĐƠN VỊ MÔI GIỚI BẢO HIỂM (16/05/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị môi giới bảo hiểm, thực hiện môi giới bảo hiểm đối với chương trình bảo hiểm cho NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Cà Mau 1&2 (bao gồm bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3), thông tin cụ thể như sau:

1. Nhà máy điện Nhơn Trạch 1:

– Tổng công suất thiết kế NMĐ là 462MW đối với chạy bằng nhiên liệu khí thiên nhiên và 436MW đối với chạy bằng nhiên liệu dầu DO.

– Công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, cấu hình 2x2x1

– Vận hành thương mại từ năm 2009.

– Giá trị tài sản NMĐ tham gia bảo hiểm: 5.908.778.106.060 VNĐ

2. Nhà máy điện Cà Mau 1&2:

– Tổng công suất thiết kế NMĐ Cà Mau 1&2 là 1.500 MW đối với chạy bằng nhiên liệu khí thiên nhiên và 1.339,6 MW đối với chạy bằng nhiên liệu dầu DO.

– Công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F, cấu hình 2x2x1

– Vận hành thương mại từ năm 2009.

– Giá trị tài sản NMĐ tham gia bảo hiểm: 10.882.646.197.026 VNĐ

3. Phạm vi công việc môi giới bảo hiểm:

– Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khỏan, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho PV Power.

– Tư vấn cho PV Power trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khỏan, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm.

– Thực hiện các yêu cầu của PV Power trong công tác lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp  luật hiện hành.

– Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và PV Power.

– Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của PV Power.

PV Power kính mời Quý Công ty quan tâm và gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Quý Công ty để Tổng công ty chúng tôi xem xét. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm bao gồm nhưng không giới hạn một số yêu cầu sau:

  • Tài liệu giới thiệu về năng lực và kịnh nghiệm của Quý Công ty.
  • Đội ngũ nhân sự, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm (ít nhất 03 nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu).
  • Kinh nghiệm tư vấn/ môi giới bảo hiểm thành công cho tối thiểu 03 chương trình bảo hiểm vận hành thiết bị máy móc cho các công trình công nghiệp (bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc) với giá trị tài sản được bảo hiểm từ 4.000 tỷ đồng trở nên.
  • Đã từng thực hiện lựa chọn nhà thầu bảo hiểm theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH ngày 26/11/2013 và các quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu (nếu có).
  • Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 30/5/2019
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Thương mại – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  • Địa chỉ: 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 024 22210288; Fax: 024 22210388.
  • Nội dung ghi trên phong bì: “Hồ sơ năng lực Môi giới bảo hiểm – Công ty….”