SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu may quân phục cho các đồng chí hội viên hội Cựu chiến binh (06/06/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu may quân phục cho các đồng chí

hội viên hội Cựu chiến binh củaTổng Công ty chi tiết như sau:

STT

NỘI DUNG

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

1

Lễ phục đông Nam

bộ

Vải Gabađin len 65/35

2

Lễ phục hè Nam

bộ

Vải Gabađin len 70/30

3

Áo sơ mi trắng Nam

cái

4

Ca la vát

cái

5

Giầy da Nam

đôi

6

Bít tất lục quân

đôi

7

Mũ kê pi Nam

cái

8

Sao mũ kê pi Nam

cái

9

Cành tùng đơn

đôi

10

Cấp hiệu SQ đồng bộ

đôi

Các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá về:

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nhận và báo giá: Trước ngày 25/6/2015

Đề nghị Văn phòng cho đăng tải thông tin trên trên Website Tổng Công ty.

Trân trọng ./.