SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ (17/06/2015)

Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ chi tiiết như sau:

- 02 ô tô 07 chỗ.

- 05 máy tính xách tay cao cấp.

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp hàng hóa để biết chi tiết xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982 237 276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn


Thời hạn trước ngày 31/7/2015