SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua sắm hệ điều hành máy tính windows bản quyền (20/02/2016)

Hiện nay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua hệ điều hành windows bản quyền. Cụ thể:

Số lượng: 35 bộ WinPro 10 SNGL OLP NL Lagalization GetGenuine 64bit (có thể cài được win7/win8.1 và chuyển sang máy tính khác)

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 8/3/2016.


Trân trọng thông báo./.