SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua sắm thiết bị văn phòng (17/12/2014)

Hiện nay , Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm  thiết bị văn phòng

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp thiết bị liên hệ để biết chi tiết:

        - Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

        -  Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí.

         - Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn nhận đề xuất và báo giá: Ngày 30/01/2015