SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua sản phẩm quảng bá thương hiệu (14/03/2021)

1.     Phạm vi công việc: Mua sản phẩm quảng bá thương hiệu phục vụ Chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn Tập đoàn qua các thời kỳ.                                                                                  

2.     Số lượng: 150 sản phẩm.

3.     Chi tiết sản phẩm quảng bá thương hiệu đính kèm.

4.     Dự toán chi phí:

Tổng chi phí dự kiến 123.750.000VNĐ (Một trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng./.). Chi phí nêu trên đã bao gồm thuế VAT.

Cơ sở lập dự toán: căn cứ trên báo giá thấp nhất của các đơn vị gửi chào giá.

Liên hệ 02422210288 (6568)