SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ (01/06/2015)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu mua thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng và hỏng hóc - Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Các đơn vị có nhu cầu mua thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng và hỏng hóc như máy photocopy, máy tính, máy văn phòng ... , xin liên hệ:

Chị Bích - Chuyên viên Văn phòng
Mobile: 0982237276 - Email: nguyenthibich@pv-power.vn

Thời hạn chậm nhất ngày 31/6/2015