SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015 (07/04/2021)

1.     Tên công việc: Thuê đơn vị thực hiện đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Nội dung công việc:

– Đánh giá chứng nhận năm đầu 2021

     Đánh giá định kỳ duy trì chứng nhận lần 1 năm 2022

     Đánh giá định kỳ duy trì chứng nhận lần 1 năm 2023

2.     Thời gian thực hiện và địa điểm:

     Thời gian: Bắt đầu từ T5/2021

     Địa điển: tại trụ sở PV Power – 167 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về địa chỉ : Văn phòng Tổng công ty – Tầng 8 – Tòa nhà Viện Dầu khí – 167 Trung Kính -Cầu giấy – Hà Nội trước 16h00 ngày 12/4/2021.