SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ các tầng 7,8,9 tại Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. (13/05/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ các tầng 7,8,9 tại Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội theo phương án chi tiết như sau:

1-     Bảo vệ tại tầng 7: nhà thầu bố trí nhân viên bảo vệ 24/24

2-     Bảo vệ tại tầng 8&9: Kết hợp giữa nhân viên bảo vệ của PV Power và Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ như sau:

     Nhân viên bảo vệ của PV Power trực ca từ 06h30 đến 18h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không bao gồm các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định);

     Nhân viên bảo vệ của Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ trực ca từ 18h30 chiều ngày hôm trước đến 06h30 sáng ngày hôm sau vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không bao gồm các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định);

     Đối với ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định, nhân viên bảo vệ của Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ trực cố định tại tầng 8,9 và thêm trách nhiệm đi tuần tra, bảo vệ tại tầng 7.

3- Thời gian thực hiện gửi báo giá: Từ 08 h00 ngày 13/5/2021 đến 09h00 ngày 18/5/2021.

Đề nghị các đơn vị nếu quan tâm đến nội dung công việc trên thì gửi đề xuất báo giá chi phí dịch vụ bảo vệ cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP trước ngày 18/5/2021. 

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)