CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan Tổng Công ty (15/05/2016)


 Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan Tổng Công ty, cụ thể như sau:

* Tầng 8,9: 12h/24h

* Tầng 14: 24h/24h

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ  bảo vệ gửi nội dung đề xuất về địa chỉ:

- Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

          - Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 18/5/2016.

Trân trọng!