CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022 và năm 2023 (16/04/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu thuê tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho các năm 2021, 2022 và 2023: Bao gồm soát xét báo cáo tài chính riêng/báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng/báo cáo tài chính hợp nhất năm.

Kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá đến địa chỉ: Ban Tài chính Kế toán – PV Power, tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 12h00 ngày 29/4/2020. Đề nghị đơn vị kiểm toán gửi báo giá cho các năm 2021, 2022 và 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email: quachthihonglien@pvpower.vn hoặc số điện thoại  024 22210288 (Máy lẻ 6630).