SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên. (03/11/2015)

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn về pháp lý, ngăn ngừa rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên.

Thời gian sử dụng dịch vụ dự kiến 03 tháng (nếu đơn vị tư vấn có chất lượng tốt sẽ gia hạn hợp đồng)

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 05/11/2015.

Trân trọng thông báo./.