SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị bán đấu giá thanh lý tài sản (25/08/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có nhu cầu thuê đơn vị bán đấu giá thanh lý tài sản; Đề nghị các đơn vị có chức năng thực hiện bán đấu giá tài sản gửi hồ sơ đế xuất về Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –CTCP chậm nhất trước ngày 31/8/2020;

Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích – Văn phòng Tổng công ty tại tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính; ĐTDĐ: 0982237276.