SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu (19/06/2017)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị Đào tạo chuyên sâu về vận hành bảo dưỡng, phân tích đánh giá, chuẩn đoán xử lý bất thường và sự cố hệ thống SFC/SEE cho cán bộ kỹ thuật của NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Cà Mau 1&2 năm 2017;

  – Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh rút gọn được phát miễn phí từ ngày 22/06/2017 đến 8h30 ngày 3/07/2017, mời các đơn vị có khả năng và quan tâm xin liên hệ địa chỉ email như sau: nguyenthithuhang1@pvpower.vn

– Báo giá cạnh tranh xin gửi đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 9h00 ngày 03/07/2017.